Runeberg-projekti


  • Tässä jaksossa tehdään yhteistyötä historian ja kuvataiteen kanssa
  • Ensin opetellaan historian tunnilla tiedonhakua 1800-lukuun liittyvistä aiheista
  • Löydettyjä lähteitä tutkaillaan äikän tunnilla ja niistä kirjoitetaan omin sanoin muistiinpanoja ja tiivistelmiä
  • Ryhmille jaetaan Runebergin tekstejä, joista ryhmät tekevät "animaatiovideot", jotka esitetään koulun itsenäisyysjuhlassa
  • Kuvataiteessa maalataan videoiden tapahtumapaikkoja ja taustamaisemia samalla tutustuen väri- ja perspektiivioppiin

Linkkejä 1800-lukuun