Ysiluokan opiskelua


Arviointiin erityisesti vaikuttavat työt

Syyslukukausi
 • Kirjallisuudenhistorian oppitunti + "koe"
 • Kielenhuollon kertaus + koe
 • Oma runotyö (essee omista lempirunoista). Työ pitää palauttaa viimeistään 4.12. joko paperilla tai sähköpostilla nina.rantapuu@gmail.com. Ohjeet ja materiaalit täältä

Kevätlukukausi
 • Elokuvia luokkahuoneeseen (ryhmätyö - suullinen & kirjallinen osuus)
 • Artikkeli
 • ns. Oma työ
 • Kielikansio (kielihistoria, alueellinen & sosiaalinen variaatio)Kirjallisuuden historiaa


Kirjallisuuden historiaa opiskellaan ryhmissä ja oman ryhmän aiheesta pidetään oppitunti muille. Oppituntien jälkeen pidetään myös "koe", jota varten ei tarvitse erikseen lukea. Kaikki tarvittavat tiedot annetaan kokeessa, tehtäväksi jää tiedon soveltaminen. Kokeessa kokeillaan myös iPadien hyödyntämistä koetilanteessa. Sitä saa käyttää sekä lisätiedonhakuun, että yhteistyöhön muiden kanssa.

Aikataulu

 • Oppitunnit viikoilla 35-36
 • Kokeeseen harjoittelua + "koe" (viikolla 37)


Oppitunnin arviointiperusteet

 • Havainnollistaminen & "esittäminen" (ei suoraa paperista lukemista)
 • Monipuolisuus (ei pelkkää opettajan yksinpuhelua)
 • Oppilaiden aktivointi (tehtävät + oppimisen varmistaminen)
 • Asiasisällön määrä ja laatu (Huom! Tärkeintä ei niinkään tekijän elämänvaiheet vaan teokset!)
 • Työnjako

Kielenhuoltokertaus


 • Kerrataan alkukirjaimet, yhdyssanat, välimerkit, pronominien käyttö. Oppilaat tekevät aiheesta opetusvideoita, joita hyödynnetään myös kokeessa. Asiasta pidetään koe, sitten kun oppilaat ovat omasta mielestään valmiita. Kokeesta saa arvosanan ja kokeen voi halutessaan uusia.
  Videoiden teko aloitetaan viikolla 38.

Runotyö


 • Runojaksolla harjoitellaan runojen analysoimista ja tulkitsemista. Asiaa harjoitellaan ensin riittävästi suullisesti ja samalla harjoitellaan myös keskustelutaitoa. Runoista käydään myös nettikeskusteluja.
 • Työ pitää palauttaa viimeistään 4.12.
 • Jakson aikana tehdään kotona ns. oma runotyö, josta saa arvosanan (ks ohjeet täältä)


Yleissivistäviä elokuvia filmreel.png


HUOM! Tämä työ korvataan mahdollisesti jollain muulla työllä.

 • Ryhmä valitsee katsottavakseen elokuvan, jonka tunteminen ryhmän mukaan kuuluu yleissivistykseen. Elokuva katsotaan kotona.
 • Ryhmä tekee yhteistyössä suullisen esityksen, joka sisältää seuraavat osat:
 1. Yleisesittely elokuvasta, sen tukena diaesitys. Diaesityksen voi tehdä esimerkiksi kotona Prezillä, tai koulussa iPadilla/iPodilla Keynotella.
 2. Ohjaajan haastattelu TAI dramatisointi jostain elokuvan kohtauksesta. Haastattelun tai dramatisoinnin voi esittää joko livenä TAI tehdä siitä videon, joka näytetään esityksestä.
 3. Elokuvaan liittyvä uutinen. Sen voi tehdä joko kirjallisesti TAI videona.
 4. Arvostelu elokuvasta. Arvostelussa muun muassa analysoidaan elokuvan henkilöitä ja pohditaan teemaa.

Näiden lisäksi ryhmä tekee ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä suunnitelman, ja työskentelyn aikana joka tunnin lopuksi kirjoitetaan päiväkirjaa työskentelystä ja sen etenemisestä.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 1. yhteistyö ryhmässä
 2. työskentelyprosessi, sen hallinta ja itsenäinen ongelmanratkaisu (mm. suunnitelma ja päiväkirja)
 3. suullinen esittäminen
 4. esityksen sisältö