Kohti yksilöllisempää oppimista


Äikässä siirrytään kasin mittaa kohti yksilöllisempää opiskelua. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen saa edetä omassa tahdissaan ja tarkoitus on, että siirryt uuteen asiaan, vasta kun hallitset edellisen asian riittävän hyvin. Kullekin jaksolle määritellään kaikille pakolliset minimitehtävät (arvosanat 5-7), jotka kaikkien pitää tehdä. Minimitehtävien lisäksi voi tehdä enemmän omien tavoitteiden ja motivaation mukaan. Tämän yksilöllisemmän systeemin tarkoituksena on parantaa kaikkien oppimista, vähentää kiirettä ja stressiä ja lisätä motivaatiota ja oppimisen iloa.

Tehtäviä voi tehdä koulussa käsin tai omilla laitteilla. Luokassa on käytössä neljä iPadia ja avoin langaton verkko. Kirjoitustehtävät voi halutessaan usein korvata esim. videolla tai suullisella esityksellä. Töitä voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmässä. Kaverilta tai opettajalta voi aina pyytää apua. Opettaja auttaa tarvittaessa ja keskustelee henkilökohtaisesti kaikkien kanssa työskentelyn etenemisestä.

Arvioinnissa korostuu itse- ja vertaisarviointi, koska sekin parantaa oppimista. Arvosanat sovitaan kaiken kertyneen näytön perusteella jakson päätteeksi käytävissä henkilökohtaisissa keskusteluissa. Työt ja arviointimateriaalit lähetetään aina jakson päätteeksi myös kotiin nähtäväksi.

Lukuvuosi jakaantuu neljään jaksoon. Syksyllä jakso vaihtuu noin syysloman paikkeilla, keväällä maaliskuussa.

ENSIMMÄISEN JAKSON MATERIAALI

fairselection.png