Tässä jaksossa tutustutaan alustavasti aineistokirjoittamiseen eli toisen tekstin hyödyntämiseen osana omaa työtä. Samalla harjoitellaan toista erittäin tärkeää taitoa, eli taitoa muotoilla hyviä kysymyksiä. Jakson lopuksi tehdään joku kokoava kirjoitustehtävä, jossa painopiste on juuri opetelluissa taidoissa.

Edmodo-ryhmät


Otamme käyttöön Edmodo-ryhmät tilanteita varten, jolloin tarvitsemme mahdollisuutta verkkokeskusteluun. Päästäksesi oman luokkasi Edmodo-ryhmään tarvitset ryhmäkoodin, ja sen saat opettajalta.

hyviä_ja_huonoja_kysymyksiä.png